Kontakt


Adres:
Os. Stefana Batorego 8/26
60-687 Poznań

Telefon:
501 476 400

E-mail:
asystentprzedsiebiorcy@gmail.com;

Nazwa i numer rachunku bankowego:
mBank 10 1140 2017 0000 4902 1302 3638

NIP: 9721244122
REGON: 30243689600000
KRS: 0000464627ZAPRASZAMY DO KONTAKTU