Asystent Przedsiębiorcy Sp. z o. o.

 

OFERUJEMY


- usługi w zakresie rachunkowości spółek prawa handlowego,

- usługi prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji dla podmiotów gospodarczych,

- obsługę kadrowo-płacową firm,

- sporządzanie deklaracji, zeznań podatkowych, deklaracji i sprawozdań do Urzędów Skarbowych, ZUS i GUS.


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU